8 Ocak 2016 Cuma

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 yılında her yıl standart olarak yapmış olduğu personel alımlarına  bu senede de öğretim elemanı alımı ile devam edecek.


Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 ile ilgili yayınladığı ilgili ilan metnini yazımızın devamında sizlerle paylaştık.


Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 İlanı Detayları


T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini Doçent alınacaktır.


Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.


Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.


Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.


Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


İlan olunur


BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI-ANASANAT DALI- PROGRAMKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihinsel Engelliler EğitimiYardımcı Doçent1Otizmde Zihinsel İşlevlerle ilgili bilimsel çalışması olmak.
Dişhekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriEndodontiYardımcı Doçent1Kök kanal dolgu maddelerinin kök kanallarından uzaklaştırılması (retreatment) ile ilgili Doktora tezi yapmış olmak.
Dişhekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriOrtodontiYardımcı Doçent1Hızlı üst çene genişletmesi ve üç boyutlu görüntüleme konularında çalışma yapmış olmak.
Dişhekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriPeriodontolojiYardımcı Doçent1Probiyotik yoğurt kullanımının başlangıç periodontal tedaviye etkisi ile ilgili Doktora tezi yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuYardımcı Doçent1Anayasa Hukuku alanında tez yazmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu Hukukuİnsan HaklarıYardımcı Doçent1İnsan Hakları alanında tez yazmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni Usul ve İcra İflas HukukuYardımcı Doçent1Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında tez yazmış olmak.
İktisat FakültesiMaliyeMali HukukYardımcı Doçent1Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak ve Kamu Harcamaları alanında çalışmaları olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiYardımcı Doçent1
İşletme FakültesiAlmanca İşletme EnformatiğiYazılım Sistemleri GeliştirmeYardımcı Doçent1İşletme Enformatiği alanında bilimsel yayını olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletmeÖrgütsel DavranışYardımcı Doçent1İngilizce Örgütsel Davranış Doktorası yapmış olmak. Örgütsel Davranış (İngilizce) Yüksek Lisans programında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak. Örgütsel Davranış alanında akademik araştırmalar yürütmüş olmak.
BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI-ANASANAT DALI- PROGRAMKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıYardımcı Doçent1Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve Doktorasını Kimya Mühendisliği Anabilim Dalından almış olmak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikYardımcı Doçent1Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelikte YönetimYardımcı Doçent1Hemşirelikte Lisans mezunu olmak. Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Doktorasını tamamlamış olmak. Örgütsel Davranış ve Etkinlik Analizi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerYardımcı Doçent1Karşılaştırmalı Siyaset, Kamu Politikası üzerine Doktora yapmış olmak. Küreselleşme, Katılım veTemsil konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası Politik İktisatYardımcı Doçent1Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak. Uluslararası Politik Ekonomi, Avrupa Birliği ve Küreselleşme gibi konularda yayınlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikYardımcı Doçent1Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Genetik ihtisasını tamamlamış olmak, Kardiyovasküler Hastalıklar ve JAGN1 geni ilişkili Konjenital Nötpeniler konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıYardımcı Doçent1İç Hastalıkları Uzmanı olmak. Deney Hayvan Kullanımı sertifikasına sahip olmak. Hipetansiyon ve Gen Polimorfizmi üzerinde çalışmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiYardımcı Doçent1Tıpta Uzmanlık Eğitimi almış Anatomi Uzmanı olmak. Nöroanatomi alanında SCI-Ecpanded kapsamındaki dergide yayına sahip olmak. Deneysel araştırma tecrübesine sahip olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistikYardımcı Doçent1“Biyoistatistik Doktorası” olanlar ve/veya özellikle sağlık konusunda çalışmış “İstatistik Doktorası” olanlar.
Gastroenteroloji EnstitüsüProfesör1Tıp Doktoru olmak. Halk Sağlığı Uzmanı olmak (Tıpta Uzmanlık Sınavı ile). Halk Sağlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.
Gastroenteroloji EnstitüsüDoçent1Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Karaciğer transplantasyonunda klinik deneyimi olmak. Karaciğer hücre kültüründe çalışma deneyimi ve araştırmaları bulunmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Tekniklerİlk ve Acil YardımYardımcı Doçent1İlk ve Acil Yardım Uzmanı olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerPatoloji Laboratuvar TeknikleriYardımcı Doçent1Histokimya Yüksek Lisansı ve Histoloji-Embriyoloji Doktorası yapmış olmak.

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder