8 Ocak 2016 Cuma

Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016

Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 yılında her yıl standart olarak yapmış olduğu personel alımlarına  bu senede de öğretim elemanı alımı ile devam edecek.


Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 ile ilgili yayınladığı ilgili ilan metnini yazımızın devamında sizlerle paylaştık.


Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 İlanı Detayları


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca daimi statüde öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.


Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi, Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur.


S. NoFAKÜLTEBÖLÜMABDKADRODERECEADETAÇIKLAMA
1Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11
2Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör11
3Veteriner FakültesiTemel BilimlerHistoloji ve EmbriyolojiProfesör11
4Ziya Gökalp Eğitim Fakült.Güzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiProfesör11
5Ziya Gökalp Eğitim Fakült.Ort. Öğr. Fen ve Mat. Al. EğitimiKimya EğitimiProfesör11
6Ziya Gökalp Eğitim Fakült.Ort. Öğr. Fen ve Mat. Al. EğitimiFizik EğitimiProfesör11
7Fen FakültesiKimyaAnorganik KimyaProfesör11
8Sivil Havacılık YüksekokuluDoçent11Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak.
9Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognoziDoçent11Eczacılık Fakültesinde doktora yapmış ve doğal ürünler kimyasında sekonder metabolitlerin izolasyonu konusunda çalışmaları olmak.
10Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent12Tıp Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalında görevlendirilmek üzere, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak.
11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçent11
12Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Subklinik ateroskleroz, aortik sertlik ve endotelyal disfonksiyon araştırılmasında yeni bir ekokardiyografik metot uygulamış ve bu konuda uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak, atriyal fibrilasyonla ilgili çok merkezli çalışmada yürütücü olan ve bu konuda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak.
13Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Amiodaron’nun tiroid fonksiyonları üzerinde kısa dönem etkileri ve stentiçi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği’ konularına çalışmaları olmak, Eğitim Berecerileri Geliştirme Kursu almış olmak.
14Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent11
15Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent21
16Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11
17Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent11
18Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent11
19Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent32
20İktisadi ve İd. Biliml. Fakült.Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriDoçent11
21Ziya Gökalp Eğitim Fakült.Eğitim BilimleriEğitim Yön. Teftişi, Planl.ve EkonomisiDoçent11
22Ziya Gökalp Eğitim Fakült.İlköğretimİlköğretim Matematik EğitimiDoçent11
23Edebiyat FakültesiSosyolojiToplumsal Yapı ve DeğişmeDoçent11Toplumsal Yapı ve Değişme alanında çalışmış olmak.

 Dicle Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder