8 Ocak 2016 Cuma

Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016

Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 yılında her yıl standart olarak yapmış olduğu personel alımlarına  bu senede de öğretim elemanı alımı ile devam edecek.


Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 ile ilgili yayınladığı ilgili ilan metnini yazımızın devamında sizlerle paylaştık.


Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016 İlanı Detayları


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Dr. kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/PROGRAMIUNVANIADETAÇIKLAMA
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliği

Bölümü

Yrd. Doç.1Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Osmanlı Saray Mutfağı ve Gastronomi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak
Veteriner FakültesiTemel Bilimler

Bölümü

Fizyoloji Anabilim DalıProf.1Veteriner Fizyoloji Alanında doktora yapmış olmak, Askorbik asit ve Vitamin E’nin yüksek sıcaklık altındaki bıldırcınlarda hematolojik parametreler üzerine etkisi ile Bıldırcınlarda transport stresi üzerine çalışmalar yapmış olmak
Klinik Bilimleri BölümüDölerme ve Suni Tohumlama

Anabilim Dalı

Yrd. Doç.1Tavşanlarda Paklitaksel’in spermatolojik parametreler üzerinde etkileri ve boğa spermasında DNA bütünlüğü konularında çalışmak,
Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar

Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim DalıYrd. Doç.1Ana çalgısı keman olmak. Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık YüksekokuluSağlık Yönetimi

Bölümü

Yrd. Doç.1İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Girişimcilik, kadın girişimciliği, örgüt iklimi ve mobbing konularında çalışmalar yapmış olmak.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi BölümüDoçent1Biyoakustik ve Kitin konularında çalışmaları olmak.
Eskil Meslek YüksekokuluVeterinerlik BölümüLaborant ve Veteriner Sağlık ProgramıYrd. Doç.1Moleküler Biyoloji ve Veteriner Mikrobiyolojisi alanında doktora yapmış olmak. Su ürünleri hastalıklarının teşhisi ile ilgili Mikrobiyoloji, Genetik ve Mikoloji alanlarında çalışmış olmak.
Yrd. Doç.1Doktora eğitimini veteriner Patoloji alanında Border Disease üzerine yapmış olmak. Toxoplazma üzerine çalışmış olmak.
Yrd. Doç.1Doktora eğitimini Veteriner Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. Tavuklarda Imonella Enfeksiyonu üzerine çalışmış olmak.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder